De terugkeer van molen De Noord, deel 2

Een half jaar jaar geleden maakte ik een artist impression van molen De Noord, herbouwd op het Oostplein. Die actie bleef niet geheel onopgemerkt; tijd voor een update.

Samen met Gyz la Riviere, wiens film Rotterdam 2040 me inspireerde tot het maken van de visualisatie, zette ik een campagne op om de mogelijkheid van herbouw onder de aandacht te brengen. Een bevriende drukker maakte 2000 ansichtkaarten, die we verspreidden over de Rotterdamse horeca en andere flyerplekken:

Ansichtkaart van de herbouwde Molen de Noord op het Oostplein in Rotterdam, omhooggehouden op dezelfde locatie

Politiek en media

Ook burgemeester en wethouders, raadsfracties en de media kregen een exemplaar. Het AD/Rotterdams Nieuwsblad wijdde er een artikel aan, wat enthousiaste reacties losmaakte, onder andere uit de hoek van molenliefhebbers en van winkeliers op de Oostzeedijk.

Eén molenkenner wees me erop dat ik de wieken gespiegeld had afgebeeld. Nederlandse molens blijken namelijk allemaal dezelfde kant op te draaien. Enfin, dat komt wel goed als er daadwerkelijk gebouwd gaat worden.

Twee vragen kwamen uit de reacties bovendrijven:
– hoeveel gaat de herbouw kosten?
– waar op het Oostplein moet de molen precies komen?

Het prijskaartje

Zonder uitgewerkte bouwtekeningen is de eerste vraag, naar de kosten, niet zo makkelijk te beantwoorden. Maar het herbouwen van molens gebeurt vaker en een rondje googlen wijst uit dat de budgetten uiteenlopen van een half miljoen tot… iets meer. Molen De Kameel in Schiedam werd tussen 2008 en 2011 herbouwd voor zo’n 2,5 miljoen euro. En die molen is met zijn hoogte van 33 meter (zonder de wieken) goed vergelijkbaar met molen De Noord.

Tweeënhalf miljoen, ik heb het niet dagelijks op zak, maar voor een stad als Rotterdam valt het wel weer mee. Met de drie Rotterdamse stadsinitiatieven (Luchtsingel, IJsbaan, Rif010) van de afgelopen jaren waren bijvoorbeeld bedragen van drie tot vijf miljoen gemoeid.

Waaro?

Maar dan de tweede vraag: waar komt-ie? Het kaartje hieronder toont het Oostplein zoals het er nu bij ligt. Een tamelijk ingewikkeld plein; er komen maar liefst acht straten op uit. Met de klok mee: Burgemeester van Walsumweg, Groenendaal, Hoogstraat, Goudsesingel, Boezemweg, Slaak, Oostzeedijk en Oostmolenwerf (die laatste straatnaam is natuurlijk veelzeggend in dit verband).

Het plein is daardoor een wirwar van rijbanen (bruin), fietspaden (rood) en tramlijnen (paars). Onder de grond is ook nog een metrostation (de rode stippellijn) waarmee rekening gehouden moet worden. In het midden van het plein is een perkje, daaromheen liggen veel stenen vlakten.

Plattegrond van het Oostplein in Rotterdam, met rijbanen, fietspaden, tramlijnen en metro

Het wandelende plein

Een interessante vraag is natuurlijk waar Molen De Noord tot 1954 precies stond. Het volgende kaartje laat de vooroorlogse bouwblokken zien ten opzichte van de huidige situatie. Er is na het bombardement van 1940 nogal wat veranderd aan het stratenplan, zoals ook al bleek uit mijn dubbelkaart van Rotterdam. Het Oostplein is een stuk naar het westen gewandeld. De molen, die op oude foto’s dicht bij de omringende bebouwing staat, zou nu midden op het plein terecht komen:

Een vergelijking van vooroorlogse en hedendaagse bouwblokken rond het Oostplein in Rotterdam die laat zien dat het plein naar het westen verschoven is

Zichtlijnen

Vervelend genoeg is die plek precies boven het metrostation. En daar is bij de bouw van het station vast geen rekening mee gehouden. Een betere plek ligt daarom iets verder richting de Goudsesingel. Niet te ver want te dicht bij de woontoren op de hoek met de Boezemweg zou bezwaren opleveren. Ook het tramspoor kan beter als gegeven beschouwd worden; het verplaatsen daarvan voert de kosten onnodig op. Zo tekent zich de ideale plek af, waar de molen goed zichtbaar is vanaf de Hoogstraat, de Goudsesingel, de Oostzeedijk en de Oostmolenwerf (en de Maasboulevard):

Plattegrond van het Oostplein in Rotterdam, met zichtlijnen op molen De Noord vanuit vier belangrijke straten

Het Oostpark

De herbouw van de molen moet deel uit maken van een uitgebreide herinrichting van het Oostplein. Nou is de gemeente dat toch al van plan, dus dat komt goed uit. Door flink wat straatstenen te vervangen door groen wordt het Oostplein bijna een park. Zo zou het er ongeveer kunnen uit gaan zien:

Plattegrond van toekomstig Oostplein, met herbouw van molen De Noord en vergroening van de openbare ruimte

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spam-controle: *