Privacyverklaring

3Develop, gevestigd aan Van Oldenbarneveltplaats 308, 3012 AL Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.3develop.nl
Van Oldenbarneveltplaats 308
3012 AL Rotterdam
+31104129598

3Develop is een eenmansbedrijf. Frans Blok is de eigenaar, enige werknemer en Functionaris Gegevensbescherming van 3Develop. Hij is te bereiken via info@3develop.nl

Persoonsgegevens

3Develop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam en emailadres (van abonnees op onze nieuwsbrief)
– Naam, adres, telefoonnummer, emailadres (van onze opdrachtgevers)
– Bezoekersgedrag op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

3Develop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@3develop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag

3Develop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van de nieuwsbrief. Deze verschijnt ongeveer eens per maand.
  • Verbetering van onze website door het analyseren van het gedrag van bezoekers. Wij willen graag weten welke pagina’s het meest bezocht worden en op welke manier bezoekers deze pagina’s gevonden hebben.
  • Plaatsing van advertenties om inkomsten te genereren.

Geautomatiseerde besluitvorming

3Develop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 3Develop) tussen zit.

Bewaartermijn

3Develop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

3Develop verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals bijvoorbeeld Google en Mailchimp, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 3Develop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder hebben wij Google Analytics geconfigureerd volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, wat onder andere inhoudt dat de laatste drie cijfers van uw IP-adres worden gemaskeerd en dat we geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Cookies

3Develop gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Er zijn twee soorten cookies:

  • Functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
  • Tracking-cookies. Deze worden geplaatst door bijvoorbeeld Google Analytics (om het surfgedrag van bezoekers te analyseren) of door advertentiebedrijven (om op maat gemaakte advertenties te kunnen aanbieden)

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lees hier meer over cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor de nieuwsbrief kunt u zich afmelden via de unsubscribe-link onder aan de nieuwsbrief. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@3develop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 3Develop zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

3Develop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Beveiliging

3Develop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@3develop.nl