Tagged: marathon

Marathonloper op de rug gezien met een vage achtergrond met honderden andere lopers tijdens de marathon van Rotterdam in 2021

Een marathon in oktober

De veertigste editie van de Rotterdamse marathon, op zondag 24 oktober 2021, was een heel bijzondere. Om te beginnen was het de eerste Rotterdamse marathon in tweeënhalf jaar. Best een lang interval voor een jaarlijks evenement, maar we weten allemaal welk piepklein opdondertje van een virus daarvoor verantwoordelijk was. Herfst Maar ook het seizoen maakte deze marathon uniek. Het evenement vindt altijd plaats in de eerste helft van april; dit was de eerste en waarschijnlijk enige keer dat 17.000 lopers deze 42.195 meter in de herfst aflegden. Seizoenskenmerken Omdat er toch al vele duizenden foto’s van de marathon gemaakt worden… Read More

Marathon runner seen on the back with a blurry background of hundreds of other runners during the Rotterdam marathon in 2021

The Rotterdam Marathon in October

The fortieth edition of the Rotterdam marathon, on Sunday 24 October 2021, was a very special one. To start with, it was the first Rotterdam marathon in two and a half years. Quite a long interval for an annual event, but we all know what tiny brat of a virus was responsible for that. Autumn But also the season made this marathon unique. The event always takes place in the first half of April; this was the first and probably only time 17,000 runners ran these 42,195 meters in autumn. Seasonal Since many thousands of photos of the marathon are… Read More